Hỗ trợ trực tuyến
ĐIỆN THOẠI: 08 3826 6758 - 08 3825 5110
HOTLINE: 0908 950 616 - 0908 891 818
Hỏi đáp trang chủ

Quầy Thuốc

  • Nhà thuốc đạt chẩn chuẩn GPP
  • Cung cấp đầy đủ thuốc theo toa của Bác Sĩ
  • Nhà thuốc có dược sĩ và dược tá hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc đúng theo toa Bác Sĩ
  • Hoạt động liên tục theo giờ hoạt động của Phòng Khám, đảm bảo phục  vụ khách hàng bệnh nhân theo nhu cầu 
Các bài khác