Hỗ trợ trực tuyến
ĐIỆN THOẠI: 08 3826 6758 - 08 3825 5110
HOTLINE: 0908 950 616 - 0908 891 818
Hỏi đáp trang chủ

Khoa Xét Nghiệm

    

Phòng khám Đa khoa Thiện Minh
đã đầu tư những trang thiết bị cao cấp nhất để hỗ trợ cho công việc khám, chẩn đoán, điều trị của các Bác sĩ:
  • Máy phân tích HbA1C
  • Máy phân tích huyết học
  • Máy phân tích sinh hóa
  • Máy phân tích miễn dịch bán tự động
  • Máy phân tích nước tiểu,
  • Máy điện giải đồ 5 thông số OPTI LION, v.v…  
Khoa Xét nghiệm – Phòng Khám Đa Khoa Thiện Minh:
  • Lấy mẫu, vận chuyển mẫu xét nghiệm an toàn
  • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm
  • Trả kết quả trong thời gian sớm nhất
  • Thông tin bảo mật
Các bài khác